Nastavenie vodiaceho popruhu WaterRower

Uvoľnil sa Vám vodiaci pás na trenažéri WaterRower? Podľa priloženého videa bude odstránenie tohto problému hračkou.